Önemli Bilgiler

Şerit Testereler Hakkında Önemli Bilgiler...

Yeni Testere Başlandığında Ve Soğuk Havalarda Yapılması Gereken Hususlar

1- Testere ağzını bağladıktan sonra boşta bor yağ ile yaklaşık 2-3 dakika çalıştırın. Makine normal devrini aldıktan sonra kapatın ve tekrar şerit testereyi gerin. Testere kasnaklara tam oturmuş olsun.
2- İkinci kez boşta çalıştırın ve makine devrini bulduğu zaman çok az bir basınçla indirin.(adeta malzeme üzerinde çizgi çizsin) Bir dakika kadar o şekilde çalışsın. Bir dakika sonrası normal çalışmaya dönebilirsiniz.
3- Yeni ve kullanılmış şerit testerelerin diş kısmını (özellikle yeni testerelerin ) kesinlikle toprak ve betona temas ettirmeyin. Kesici uçların en büyük düşmanı toprak ve betondur.
4- Testere çalışırken malzeme arasında makineyi kesinlikle durdurmayınız. Durdurduğunuz zaman testere dişleri anında deforme olur ve testerenin ömrü kısalır.Diğer taraftan kesilerek yuva açılmış bir malzemeyi (koparılmamış) kesimi yarım kalan yerine gelene kadar makine çalışır durumda iniş yaptırmalı. Çalışmayan makineyi malzemede kesimi yarım kalan yere kadar indirilip çalıştırma yapmayınız.Çalışır durumda iniş yapsın.
5- Testere ağzını (şeriti) soğuk havalarda gerginlik ayarını çalışmadığı zamanlarda minimumda tutunuz.Unutmayalım M42 Bi-Metal Şerit Testerelerin Bi-Metal kısmı sadece diş uçlarıdır ve toplu iğne başı kadar büyüklüktedir. İlk kullanımda hata olursa testerenin özelliği kaybolur. Özellikle malzemeye dalmasını önleyerek çalışması ve teknik broşürümüzdeki değerlere uyulması halinde testerenizin ömrü daha uzun olacaktır.

Makina Bakım Bilgileri

1) Gün Sonu Bakımı 
* İş bitiminde testere üzerindeki talaşları soğutma sıvısını kullanarak temizleyiniz. Soğutma sıvısı ile temizlik esnasında şerit çalışır vaziyette olacağı için yaralanma ve güvenlik önlemlerine dikkat ediniz.
* Aşağıdaki bölgeleri dikkatlice yağlayınız
 

 Ön mengene Çene Yüzeyleri
 Arka Mengene Çene Yüzeyleri
 Sürücü Silindir Yatakları
 Arka Mengene Yatak Milleri
 Sütunlar

2) Aylık Bakım
Aşağıda belirtilen bölgelerin gresle yağlanmasını sağlayın
 Sürücü Kasnağı 
 Şerit Gerdirme
 Sonsuz Vida

3) Her 6 Ayda Bir Bakım
Soğutma tankındaki filtreleri temizleyin, gerekli ise değiştirin. 
Redüktör yağının kontrolü yapılıp gerekli ise değiştirilmeli. 

Kesme İle İlgili Tavsiyeler

Adler testereleri ile kesmeye başlamadan önce birkaç kritere dikkat etmeniz gerekir. Bu kriterler sayesinde hem kesme işleminiz istenilen düzeyde olacak hemde takım ömrünü arttırarak maliyetlerinizi düşürebileceksiniz.

Talaş yanıktır, hafifçe kıvrılmış ve geniştir. Bu durumda kesme hızını ve veya ilerlemeyi düşürünüz.

 

 

 

Talaşlar toz gibi dökülüyor. Rengi normal.Bu durumda ilerlemeyi arttırınız.

 

 

 

Talaşlar şekildeki gibi kıvrılmış ve rengi normal. Bu durum, kesme hızı ve ilerleme değerlerinizin doğru olduğunu gösterir.

 

 

 

- Testereyi açıp makineye takmadan önce mutlaka koruyucu gözlük ve eldiven kullanınız.
- Satın almış olduğunuz şerit testereyi kesinlikle atarak veya çarptırarak açmayınız.

- Testereyi makinaya taktıktan sonra dişler üzerindeki koruyucu kılıfı çıkarın.

- Testereyi makinaya başladıktan sonra, size tavsiye edilen değerlerde testereyi gerdiriniz. Bunun için gerginlik ölçüm aletini kullanınız.
- Testereyi taktıktan sonra ilk kesimde size tavsiye edilen ilerleme değerinin %50’si kadarını kullanmanı›z gerekir. 
- Keseceğiniz malzemeye uygun olan kesme hızı değerlerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Bu tablolarda verilen kesme hızı ve soğutma sıvısının emülasyon değerlerine uyulduğu taktirde maksimum takım ömrü ve minimum maliyet sağlarsınız. 
Kesme esnasında çıkan talaşın formuna göre tabloda verilen kesme hızı değerlerini arttırıp azaltabilirsiniz. 
- Kesme sırasında çeşitli titreşimler ve anormal sesler geliyor ise makineyi durdurup dişleri kontrol ediniz. Dişlerde problem yok ise duruma göre kesme hızını arttırınız veya azaltınız. 
- Mesai bitiminde veya uzun bir süre testere kullanılmayacaksa mutlaka testereyi gevşek bırakınz.

Testerenin Dişleri Sıyrılıyorsa

Kesim esnanasında malzeme hareket etmemeli 
Testere malzemeye inerken hep aynı kuvvetle inmeli, kesik ya da zıplayarak inmemeli
Şerit Klavuzları kontrol eilmeli, aşınmış olabilir. 
Tezgahta şeriti temizleyen fırça çalışmıyor olabilir. 
Kesme sıvısı uygun yoğunlukta ve miktarda olmalı. 

Malzemeyi Eğik Kesiyorsa

Testerenin gerginliği yeterli olmalı ne çok fazla ne de az olmalı 
Şerit klavuz kesilen malzemeye mümkün olduğunca yakın olmalı 
Şeritin ilerleme hızı yüksek olmalı 
Doğru hatveli testere kullanılmalı, gerekiyorsa hatve arttırılmalı. 

Erken Körelme Var İse

Diş seçimi yanlış olabilir, değiştirilmeli
Kesim hızı çok yüksek olabilir.
Testerenin hızı yanlış olabilir.
Tezgah bakımlı olmalı kesim esnansında dişlere zarar verebilecek vibrasyon olmamalı.

Kesim Esnasında Çok Fazla Ses Var İse

Malzeme sıkı bağlanmalı hiç bir nedenle malzeme hareket etmemeli.
Körelmiş testere kullanılmamalı.
Şerit gerginliği kontrol edilmeli.
Diş sayısı dikkat edilmeli, yanlış diş kullanılmamalı
Tezgah bakımsızlıktan ses yapabilir. Belirli periyotlarla tezgaha sürekli bakım yapılmalı.

joomla компоненты

/